Sastanak Odeljenja za matematiku, 20. maj 2011.

Sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 20. maja 2011, u sali 2 SANU.

Predavač: Kristina Vusković, Računarski fakultet, Beograd

Naslov predavanja: STRUKTURALNA TEORIJA GRAFOVA I ALGORITMI

Sadržaj: U poslednjih nekoliko decenija strukturalna analiza grafova je doprinela razrešenju mnogih teških problema kao što su polinomijalno prepoznavanje regularnih matrica, balansiranih matrica i perfektnih grafova, konstrukciji efikasnih algoritama za kombinatornu optimizaciju, kao i razrešenju Jake Hipoteze o Perfektnim Grafovima, jednog od najčuvenijih problema u teoriji grafova. U ovom predavanju ćemo dati pregled ključnih metoda strukturalne analize grafova, i pokazati na koji način one doprinose konstrukciji efikasnih algoritama.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti