Potpisan SPORAZUM O SARADNjI Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

22., 23. i 24. maja, u okviru tradicionalnog naučnog skupa, povodom dana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na temu »Interdisciplinarnost i jedinstvo savremene nauke«, ove godine održan je i matematički skup »Život i delo akademika Veselina Perića« . Osim profesora fakulteta i instituta iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i Crne Gore, u radu skupa su učestvovali i profesori iz Poljske, Bugarske i Hrvatske, a u okviru 10 sekcija predstavljeno je 200 radova iz različitih naučnih oblasti.

Skupu su prisustvovali prof. Miodrag Mateljević, prof. Boško Jovanović i prof. Aleksandar Lipkovski sa Matematičkog fakulteta.

Tom prilikom dekan Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Miodrag Mateljević, potpisao je Sporazum o saradnji sa prof. dr Milenkom Pikulom, dekanom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u cilju jačanja saradnje u oblasti nastavno-naučnog i naučnoistraživačkog rada, te poboljšanja organizacije rada i veće efikasnosti u oblasti obrazovanja i potraživanja.

Glavni elementi Sporazuma su:

I

Obrazovne institucije će obavljati saradnju u razmeni informacija o ukupnom nastavnom planu i programu školovanja. Saradnja obuhvata i razmeniu kadrova naučnih publikacija, metodske građe, specijalne literature, o čemu će kontinuirano obaveštavati obrazovne ustanove.

II

Obrazovne institucije će zajednički raditi na razvoju i poboljšanju teorije i prakse u oblasti prirodno matematičkih nauka. U cilju izvođenja nastave predavanja, davanja konsultacija, ostvarivanja zajedničkog istraživanja i metodičkog rada obrazovne institucije će pozivati stručnjake obe strane da učestvuju u radu.

III

Obrazovne institucije mogu zajednički pripremiti programe i projekte u kojima učestvuju isto tako mogu učestvovati i u multilateralnim programima.

IV

Specifične pojedinačne obaveze u oblasti istraživanja razmene nastavnog kadra naučnih radnika kao i uslovi pod kojima se realizuju obrazovne institucije će zaključivanjem posebnog ugovora definisati realizaciju nekog oblika nastavno-naučne saradnje i bliže odrediti međusobna prava i obaveze.

V

Eventualne nesporazume po ovom Sporazumu obrazovne institucije se obavezuju rešavati dogovorom, a u slučaju da dogovor nije moguć, utvrđuje se nadležnost suda u Beogradu.


VI

Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja i važi za period akademske 2009/10. godine, sadržaj Sporazuma može se menjati ako se obe strane slože. Sve modifikacije i izmene moraju biti u pisanoj formi.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)