Odeljenje za mehaniku, 29. maj 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 29. maja 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Katica Hedrih, Naučno društvo Srbije

Naslov predavanja: NOVI REOLOŠKI MODELI FRAKCIONOG TIPA I REOLOŠKI DINAMIČKI SISTEMI TIPA OSCILATORA ILI  PUZATORA  FRAKCIONOG TIPA
 
Apstrakt: Novi reološki modeli, frakcionog tipa, su prikazani odgovarajućim strukturni, formulama i konstitutivnim relacijama, koje sadrže diferencijalne operatore frakcionog reda. Prikazuju se grafici stuktura osnovnih složenih reoloških modela idealnih materijala, frakcionog tipa, sa pratećim diferencijalnim  vezama napona i dilatacija, frakcionog reda. Predstavljaju se površi naknadne elastičnosti, kao i svojstvo relaksacije napona, u funkciji vremena i i eksponenta reda frakcionog diferenciranja. Prikazuje se, i prgled jedne serije složenih reoloških modela, feakcionog tipa sa pratećim konstitutinim relacijama, frakcionog reda i odgovarajućim Laplace-ovim tranformacijama rešenja, kojim se opisuju svojstva napona ili dilatacija modela materijala. Neki modeli opisuju svojstva idealnih materijala, koja mogu biti elasto-viskozni čvrsti materijali, ili visko-elastični fluidi.
 
Koristeći novouvedene osnovne složene, kao i hibridne složene reološke modele, frakcionog tipa, izučavana je dinamika serije mehaničkih reoloških sistema oscilatora ili puzatora, frakcionog tipa, sa odgovarajućim nezavisnim generalisanim koordinatama, spoljašnjih i unutrašnjih stepena slobode kretanja. Određene su Laplace-ove tranformacije rešenja za nezavisne generalisane koordinate, spoljašnjih i unutrašnjih stepena slobode dinamike sistema. Na tim primerika pokazano je da složni reološki modeli, frakcionog tipa, u dinamiku sistema unose unutrašnje stepene slobode dinamike sistema. Javljaju se novi zadaci, kao izazovi za matematičare, prevođenja Laplace-ovih tranformacija rešenja po koordinatama, po naponima ili dilatacijama u vremenski domen. Jedan broj tih prevođenja Laplace-ovih tranformacija rešenja u domen vremena uradio je predavač. Predavač je neke ideje i rezultate,  koji su u domeenu primene na bio materijale uradio u koautorstvu sa dr Anđelkom Hedrih, koja je bila i inspirator osnovnih ideja iz sadržaja ovog  predavanja.
 
Napomena:
Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija ѕa učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8Nažalost nije moguće ostaviti komentar.