Seminar Geometrija i primene, 28. mart 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 28. marta 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15.

Predavač: Katarina Lukić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: KARAKTERIZACIJE UVRNUTOG PROIZVODA LAGRANŽEVIH IMERZIJA U KOMPLEKSNOM PROJEKTIVNOM PROSTORU
 
Apstrakt:
Na predavanju će biti predstavljen rad „CHARACTERIZING WARPED-PRODUCT LAGRANGIAN IMMERSIONS IN COMPLEX PRO- JECTIVE SPACE“ autora J. Bolton, C. Rodriguez Montealegre i L. Vrancken. Polazeći od dve Langranževe imerzije i horizontalne krive u S^3(1), moguće je konstruisati novu Lagranževu imerziju koju nazivamo uvrnuti proizvod Lagranževih imerzija. U ovom radu su pronađene dve karakterizacije uvrnutog proizvoda Lagranževih imerzija. Istraživane su i Lagranževe podmnogostrukosti na kojima se u svakoj tački dostiže jednakost u pojačanoj Čenovoj nejednakosti za Lagranževe podmnogostrukosti CP^n(4), koju je otkrio rumunski matematičar Oprea. U radu je pokazano da za n ≥ 4 važi da Lagranževa podmnogostrukost dimenzije n u CP^n(4) za koju se jednakost dostiže u svakoj tački mora biti minimalna.
 
Napomena:
Seminar je moguće pratiti i onlajn na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1
 
Registracija za učešće na seminaru je dostupna na: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ
 
Ukoliko ste već registrovani, predavanje možete pratiti na sledećem linku: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5mNažalost nije moguće ostaviti komentar.