KGTA seminar, 28. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 28. marta 2023. godine, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa poečetkom u 12.15.

Predavač: Jozef Kratica

Naslov predavanja: NOVA DONjA GRANICA ZA PROBLEM DVOSTRUKE METRIČKE DIMENZIJE GRAFA I UOČENE EKSTREMALNE RAZLIKE
     
Apstrakt:  U ovom predavanju će biti prikazana jedna nova grafovska invarijanta zasnovana na problemu hiting skupa minimalne kardinalnosti (minimal hitting set problem). Pokazuje se da ova invarijanta predstavlja dobru donju granicu za problem dvostruke metričke dimenzije grafa. Prvo će biti prikazane egzaktne vrednosti ove invarijante za puteve, zvezde, potpune grafove i potpune bipartitne grafove. Zatim će biti prikazane neke dobre granice za ovu invarijantu. Na kraju će biti prikazano nekoliko uočenih ekstremalnih razlika parova grafovskih invarijanti.

Zajednički rad sa prof. Verom Kovačević-Vujčić i prof. Mirjanom Čangalović.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/XZawgjASPavABY37A/2t2yGBvU01onPAP3aSUKiNFb2Skjk-3w5XJruW-yaZh

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sd3bebvvcBSNtN78BNažalost nije moguće ostaviti komentar.