Odeljenje za mehaniku, 27. mart 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 27. marta 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Marijana Babić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: GEODEZIJSKE LINIJE KOMPLEKSNE HIPERBOLIČKE RAVNI SA RIMANOVOM METRIKOM
 
Apstrakt:
Posmatrajmo kompleksnu hiperboličku ravan kao metričku Lijevu grupu. Poznate su sve moguće levo invarijantne Rimanove metrike na ovoj grupi. Na odgovarajućoj Lijevoj algebri postavljamo sisteme jednačina geodezijskih linija različitih Rimanovih metrika. Prikazaćemo rešavanje ovih sistema na algebri u slučaju Kelerove metrike i razmotriti problem rekonstrukcije geodezijskih linija na grupi. Prezentacija je bazirana na radu [1].
 
[1] Geodesics of Riemannian Complex Hyperbolic plane, Marijana Babić, Matematički Vesnik, privaćen za štampu 2024
 
Napomena:
Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija ѕa učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8Nažalost nije moguće ostaviti komentar.