KGTA seminar, 21. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 21. marta 2023. godine, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa poečetkom u 12.15.

Predavač: Radmila Sazdanović, NCSU

Naslov predavanja: O KATEGORIFIKACIJI
     
Apstrakt: Kategorifikacija je relativno nov metod koji je postao poznat zbog primena u teoriji čvorova. Na primer Khovanovljeva homologija je kategorifikacija Džonsovog polinoma dok je Flor homologija za čvorove isto to za Aleksanderov polinom. U ovom predavanju fokusiraćemo se na šire primene kategorifikacije. Među primerima su polinomi jedne promenjive sa koeficijentima koji su celi brojevi kao i konstrukcija novih kategorija koje predstavljavu topološku generalizacije kategorije particija.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/XZawgjASPavABY37A/2t2yGBvU01onPAP3aSUKiNFb2Skjk-3w5XJruW-yaZh

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sd3bebvvcBSNtN78BNažalost nije moguće ostaviti komentar.