Seminar Geometrija i primene, 21. mart 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan uživo u četvrtak, 21. marta 2024. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15.

Predavač: Andrijana Dekić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: O NEKIM KLASAMA SKORO HERMITSKIH STUKTURA NA KOMPLEKSNOM HIPERBOLIČKOM PROSTORU

Apstrakt: Posmatramo Kompleksan hiperbolički prostor kao Lijevu grupu i sve levo invarijantne Rimanove metrike na njoj. Motivisano klasifikacijom svih skoro Hermitskih mnogosturkosti [2], proverićemo koje Rimanove metrike dopuštaju skoro Kelerovu stukturu [1], kao i da ni jedna, osim standardne, ne dopušta blizu Kelerovu strukturu.

Literatura:
[1] A. Dekić, Almost Kahler structures on complex hyperbolic space, Filomat, Vol 37, No 25, (2023)
[2] A. Gray, L.M. Hervella, The sixteen classes of almost Hermitian manifolds and their linear invariants, Ann. Mat. Pura Appl., 123, 35-58 (1980)

Napomena: Seminar je moguće pratiti i onlajn. Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Ukoliko ste već registrovani predavanje možete pratiti na sledećem linku (nakon sto se ulogujete): https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1Nažalost nije moguće ostaviti komentar.