Studentski seminar, 1. mart 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održanu petak, 1. marta 2024. godine sa početkom u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.
 
Predavači: Momčilo Tošić i Jana Živković, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Naslov predavanja: MODELI MAŠINSKOG UČENjA ZA PREDIKCIJU VREMENA REŠAVANjA INSTANCI P||CMAX PROBLEMA
 
Apstrakt:
U ovom radu dajemo okvirni predlog modela mašinskog učenja za predikciju vremena rešavanja instanci problema raspoređivanja n nezavisnih zadataka na m identičnih mašina (P||Cmax). Pretpostavljamo da su unapred poznati i fiksirani: problem, algoritam (rešavač) i računar na kojem se izvode eksperimenti. Naš pristup, osim primene metoda mašinskog učenja, sadrži i korake u kojima se konstruišu i biraju ulazne (nezavisne) promenljive koje su (potencijalno) prediktivne za izlaznu (zavisnu, ciljnu) promenljivu. Neprekidne ulazne promenljive se diskretizuju koristeći različite strategije, dok se kategorijalne promenljive transformišu koristeći standardnu tehniku binarizacije. Na taj način dobijamo novi skup binarnih promenljivih kojim proširujemo skup neprekidnih ulaznih promenljivih. Nove promenljive, kojima se opisuju interakcije, konstruišu se međusobnim množenjem promenljivih iz proširenog skupa. U ovom radu se prvenstveno fokusiramo na primenu elementarnih metoda mašinskog učenja za regresiju jer je njihova interpretacija očigledna, te ne otkriva samo prediktivnu moć modela, nego nam omogućuje i analizu uticaja pojedinih ulaznih promenljivih na izlaznu promenljivu. S obzirom da je broj ulaznih promenljivih u proširenom skupu značajno uvećan, koristimo standardne regularizacione tehnike kao što su ridž, laso i elastik net za izbor prediktivnih promenljivih još u fazi učenja. Ovo je zajednički rad sa Tatjanom Davidović, Slobodanom Jelićem i Tatjanom Jakšić Kruger.


Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73Nažalost nije moguće ostaviti komentar.