Odeljenje za matematiku, 1. mart 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 1. marta 2024, u Centru za stručno usavršavanje Niš (Pariske Komune bb, Niš, prostorija broj 9) i onlajn sa početkom u 14.15.
 
Predavač: Miloš Milovanović, Matematički institut SANU
 
Naslov predavanja: PROBLEM MERENjA U STATISTIČKOJ OBRADI SIGNALA
 
Apstrakt: Problem merenja je ustanovio fon Nojman u delu Matematički osnovi kvantne mehanike, ukazujući na odsustvo vremenske opservable koja bi bila komplementarna energiji. Nagovešteno rešenje bi se odnosilo na Fehnerov princip psihofizičkog paralelizma, što je takođe istakao Bor  podtaknut dualnošću koja vlada u opisu sistema. Vremenski kontinuum Brauvera predstavlja fundamentalnu kategoriju matematike koju obrazuje upravo postupak merenja. Hijerarhija koja iz toga proističe bi odgovarala talasićima u prostoru signala čiji dualni opis se ujedno tiče mernih uređaja i stanja. Fon Nojmanovo rešenje se u tom pogledu dosledno razvija u statistički model koji je kadar obuhvatiti kako projektivna tako i opšta merenja.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7NNažalost nije moguće ostaviti komentar.