Seminar za teoriju relativnosti i kosmološke modele, 28. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 28. februara 2024. u sali 301f Matematičkog instituta SANU, sa početkom u 12 časova.

Predavači: prof. dr Milan S. Dimitrijević, Astronomska opservatorija u Beogradu
 
Naslov predavanja: KVANTNA UPLETENOST - NOBELOVA NAGRADA ZA FIZIKU ZA 2022.
 
Apstrakt:
Nobelovu nagradu iz fizike za 2022. dobili su Alen Aspe, Džon F. Klauzer i Anton Cajlinger za eksperimente sa kvantnom upletenošću fotona, ustanovljavanje narušavanja Belovih nejednačina i pionirski rad na kvantnoj informatici. U predavanju će se prikazati put od klasične fizike, zasnovane na determinizmu, do kvantne mehanike koja ga je napustila i dovela do prvih eksperimenata sa teleportacijom i razvoja kvantne informatike.

Napomena: Seminar je moguće pratiti na daljinu putem linka: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/yujMwF3JyYqzw6Jth/2m0heDiyDRqBDFTDIItulzyPrdbs5PT8mt_WmgRpRgr

Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CyzPn2zriMsWWNziiNažalost nije moguće ostaviti komentar.