Seminar Katedre za verovatnoću i statistiku, 28. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 28. februara 2024. godine, u sali 821 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17.15.
 
Predavači:  dr Ivan Tanasijević, Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju
 
Naslov predavanja: PRIMENE VEŠTAČKE  INTELIGENCIJE U DIZAJNU NOVIH LEKOVA
 
Apstrakt:  Predavanje za cilj ima predstavljanje uloge modernih metoda mašinskog učenja na ubrzavanje i celokupno transformisanje procesa otkrića novih lekova u farmaceutskoj industriji. Iako su primene mnogobrojne u različitim aspektima procesa, fokusiraćemo se na sam dizajn lekova kandidata za dalje ispitivanje, odnosno hemoinformatičkim metodama za dizajn i odabir najboljih kandidata. U prvom delu predavanja, razmotrićemo problem predikcije različitih svojstava molekula, kao što su rastvorljivost, toksičnost ili biološka aktivnost. Upoznaćemo se sa načinom predstavljanja molekula kao grafova i primenom grafnih neuronskih mreža za precizniju predikciju svojstava. U drugom delu, predstavićemo generativne difuzione modele i njihovu ulogu u dizajnu potpuno novih molekula sa željenim svojstvima.
 
 
Napomena: Sastanak Seminara je moguće pratiti i na daljinu. Link za pristup je 

https://zoom.us/j/97008303948?pwd=NXBkTmZ6aHViVzdBOXI2eTRpRHdNZz09
 
Meeting ID: 970 0830 3948
Passcode: 131601Nažalost nije moguće ostaviti komentar.