Seminar za veštačku inteligenciju, 28. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 28. februara 2024. sa početkom u 19 časova.
 
Predavač: Dušan D. Nešić, direktor u “Principima inteligentnog ponašanja u biološkim i društvenim sistemima”, profesor ekonomije i finansija u NR Kini, osnivač “AI Safety Hub Serbia” i EA Serbia
 
Naslov predavanja: PORAVNANjE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE - PRAVCI, NEPOZNANICE I PRILIKE
 
Apstrakt:
Polje poravnavanja VI (Artificial Intelligence Alignment) postoji u nekom smislu od Alana Turinga 1968, ali konkretnije počinje sa razvojem pre dve decenije. Ipak, doprinosi ovom, i dalje preparadigmatičnom polju, su u poslednjih nekoliko godina (od razvoja modernih neuralnih mreža) počeli eksponencijalni razvoj. Ova prezentacija predstavlja pregled argumenata ovog polja, pravce trenutnog istraživanja, kao i konkretne pravce u kojima naučnici u Srbiji mogu doprineti razvoju na svetskom nivou, iz pravca prirodnih ili društvenih nauka, kao i konceptualnim razvojem. U okviru prezentacije će biti predstavljena kao primer organizacija PIBBSS u kojoj predavač radi, i kroz nju problematika epistemološkog pristupa koja izdvaja polje VI od drugih tehničkih problema.
 
Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojozNažalost nije moguće ostaviti komentar.