Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 27. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 27. februara 2024. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.
 
Sastanak Seminara biće posvećen obeležavanju jubileja:
 
Predavač: dr Daniel Bjelica, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Centar za radiologiju Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad
 
Naslov predavanja: MODEL DIGITALNOG ZDRAVSTVENOG EKOSISTEMA ZASNOVAN NA BLOKČEJN TEHNOLOGIJI
 
Apstrakt: Na ovom predavanju biće analiziran problem sajber sigurnosti u oblasti poslovanja zdravstvenog sistema u digitalnom okruženju i predložen model digitalnog zdravstvenog ekosistema baziran na blockchain tehnologiji. Predloženi model obuhvatio je ključne stejkholdere digitalnog zdravstvenog ekosistema i razmene podataka u poslovnim procesima, čija će sigurnost biti obezbeđena primenom blockchain tehnologije. Predložena su i razvijena tehnička rešenja kojima se obezbeđuje funkcionisanje predloženog sistema. Navedena rešenja su testirana i evaluirana u odnosu na kvalitet sistema, servisa, informacija, performansi kao i procene zadovoljstva korisnika kroz okvir definisanih indikatora. Analiza dobijenih rezultata anketiranjem u post-implementacionom periodu ukazuje na visoko zadovoljstvo primenom kreiranih aplikacija, što predstavlja osnov za dalje razvijanje svih segmenata modela digitalnog zdravstvenog ekosistema baziranog na blockchain tehnologiji, kao i pratećih aplikativnih softversko tehničkih rešenja.

 
Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9SoNažalost nije moguće ostaviti komentar.