Studentski seminar, 23. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održanu petak, 23. februara 2024. godine sa početkom u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početom u 12 časova.

Predavač: Strahinja Gvozdić, Fakultet prirodnih nauka u Orseju, Univerzitet Pariz-Sakle

Naslov predavanja: HIPOTEZA O ODNOSU KOLINEARNOSTI I VIDLjIVOSTI

Apstrakt:
Hipoteza o odnosu kolinearnosti i vidljivosti (eng. Big-line-big-clique conjecture) je otvoren problem Remzijevog tipa u kombinatornoj geometrijpoteza tvrdi da za date prirodne brojeve k, l, postoji prirodan broj n tako da svaki konačan skup tačaka u ravni kardinalnosti bar n sadrži l kolinearnih tačaka ili k tačaka koje se sve međusobno vide. Pritom kažemo da se dve tačke iz skupa vide ukoliko na otvorenoj duži između njih ne leži niti jedna tačka iz tog skupa.

Ova hipoteza, postavljena 2005. godine, predstavlja centralnu temu istraživačke prakse koju je predavač prošlog leta realizovao u okviru Matematičkog instituta SANU. Stoga će, nakon uvodnog dela predavanja tokom koga će biti predstavljeni neki dosad poznati rezultati o hipotezi, biti reči i o naprecima ostvarenim tokom prakse i poligonima za dalje istraživanje.

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73Nažalost nije moguće ostaviti komentar.