Odeljenje za matematiku, 23. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 23. februara 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.
 
Predavač: Igor Uljarević, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Naslov predavanja: POJAM VELIČINE U KONTAKTNOJ GEOMETRIJI
 
Apstrakt: Kontaktna geometrija proučava glatke mnogostrukosti sa dodatnom strukturom, zvanom kontaktna struktura. Prirodno se pojavljuje u mnogim fizičkim disciplinama, kao što su mehanika, kvantna mehanika, termodinamika, geometrijska optika, a osim toga našla je primjenu u drugim oblastima matematike, na primjer u nisko-dimenzionoj topologiji.

Jedno od vodećih pitanja u kontaktnoj geometriji jeste u kojoj mjeri ona izlazi van okvira glatke topologije. Drugačije rečeno, koje sve pojmove, "vidljive" kontaktnoj geometriji, glatka topologija ne primjećuje. U ovom predavanju, pokazaću da kontaktna geometrija, za razliku od glatke topologije, razlikuje male od velikih lopti u odrećenim situacijama.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7NNažalost nije moguće ostaviti komentar.