Seminar za teoriju relativnosti i kosmološke modele, 21. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 21. februara 2024. u sali 301f Matematičkog instituta SANU, sa početkom u 12 časova.

Predavači: akademik dr Zoran Knežević, predsednik SANU
 
Naslov predavanja: SUDARI ASTEROIDA SA ZEMLjOM
 
Apstrakt:
Čovečanstvu prete brojne opasnosti koje mogu da imaju katastrofalne posledice na globalnom nivou i izazovu značajno smanjenje, ako ne i potpuno uništenje humane populacije, ali i Zemljine biosfere. Jednu od tih opasnosti predstavlja i mogućnost sudara naše planete i nekog nebeskog tela, najčešće se pri tom imaju u vidu asteroidi koji mogu da dođu u neposrednu blizinu naše planete. U prvom delu predavanja pobliže ćemo se upoznati sa tim našim “opasnim susedima” i ukazaćemo na tragove sudara s njima koje nalazimo širom Sunčevog sistema, da bismo se zatim fokusirali na istorijske podatke i dokaze o ranijim sudarima asteroida sa Zemljom, ali i sa nekim nedavnim događajima te vrste, koji svedoče da je opasnost realna i stalno prisutna.  U drugom delu ćemo se baviti pitanjem da li i šta činimo da bismo se zaštitili,  ukazujući na konkretnom primeru da se radi o vrlo kompleksnom problemu. Na kraju ćemo razmotriti neke od predloženih odbrambenih strategija i detaljnije prikazati jedan nedavno izvršen uspešan test deflekcije asteroida, koji predstavlja jasan putokaz u kom pravcu u pogledu izbegavanja opasnosti od sudara sa nebeskim telima ima smisla i treba ići u neposrednoj budućnosti.

Napomena: Seminar je moguće pratiti na daljinu putem linka: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/yujMwF3JyYqzw6Jth/2m0heDiyDRqBDFTDIItulzyPrdbs5PT8mt_WmgRpRgr

Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CyzPn2zriMsWWNziiNažalost nije moguće ostaviti komentar.