Prijava/odjava/zamena predmeta u 2. semestru školske 2023/2024. godine

Prijava/zamena/odjava kurseva u 2. semestru školske 2023/2024. godine se vrši isključivo online slanjem molbe preko hipatije od 15. 2. 2024. do 3. 3. 2024.


Napomene:
* Student ne može da odjavi ili prijavi kurs iz 1. semestra školske 2023/2024. godine, kao ni dvosemestralne predmete.
* Student ne sme da odjavi predmet iz 2. semestra ukoliko je isti već položio u ispitnom roku jan1-ps 2024.
* Samofinansirajućim studentima dodatne finansijske obaveze se dele po zaostalim neizmirenim ratama.
* Budžetskim studentima eventualne finansijske obaveze dospevaju 13. 5. 2024. godine.
* Poštuju se odluke o uslovnosti predmeta koje su važile i na upisu školske godine.
* Studentima koji su položili neki ispit iz prethodne školske godine, školarina se umanjuje proporcionalno broju položenih ESPB (nakon zaključene ocene na hipatiji poslati mail na studentska[at]matf.bg.ac.rs sa alas naloga).Nažalost nije moguće ostaviti komentar.