Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za 2024. godinu

Ministarstvo  nauke, tehnološkog razvoja i inovacija je objavilo Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva za 2024. godinu za 8 programskih aktivnosti iz oblasti nauke:
 
1. sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;
2. sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;
3. sufinansiranje završne izrade i odbrane doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva;
4. sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;
5. sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji;
6. sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji;
7. sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji;
8. sufinansiranje kolektivnih članarina u međunarodnim naučnim udruženjima/organizacijama.
 
Tekst Javnog poziva sa kompletnim spiskom programskih aktivnosti, rokovima za podnošenje prijava i neophodnom dokumentacijom za svaku programsku aktivnost, dostupan je na stranici:

https://nitra.gov.rs/cir/nauka/javni-pozivi-i-konkursi/javni-pozivi-i-konkursi?view=article&id=532:javni-poziv-za-ucesce-u-sredstvima-ministarstva-nauke-tehnoloskog-razvoja-i-inovacija-u-2024-godini&catid=10

Rok za podnošenje prijava za programsku aktivnost broj 7 -  sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbij je 30 dana od objavljivanja poziva (zaključno sa 1. martom 2024).Nažalost nije moguće ostaviti komentar.