Seminar Geometrija i primene, 28. decembar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 28. decembra 2023. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15.

Predavač: Tijana Šukilović, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: INTEGRABILNOST GEODEZIJSKOG TOKA LEVO-INVARIJANTNE SUB-RIMANOVE METRIKE NA HAJZENBERGOVOJ GRUPI
 
Apstrakt: Poznato je da je Hajzenbergova grupa najjednostavniji primer sub-Rimanove mnogostrukosti. Na predavanju će biti reči o geodezijskim tokovima levo-invarijantne Carnot-Carathéodory metrike i odgovarajućim Hamiltonovim sistemima. Poznato je da je takav sistem super-integrabilan ako je metrika definisana na levo-invarijantnoj distribuciji. Međutim, postoji i druga klasa invarijantnih tokova koji odgovaraju levo-invarijantnoj metrici na desno-invarijantnoj distribuciji. Taimanov je 90-tih godina pokazao da je ovakav sistem integrabilan u slučaju trodimenzione Hajzenbergove grupe, a na predavanju će biti pokazano da ovo važi i u proizvoljnoj dimenziji.
 

Napomena: Seminar je moguće pratiti i onlajn. Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Ukoliko ste već registrovani predavanje možete pratiti na sledećem linku (nakon sto se ulogujete): https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1Nažalost nije moguće ostaviti komentar.