Seminar Geometrija i primene, 7. decembar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan uživo u četvrtak, 7. decembra 2023. godine u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15.

Predavač: Filip Vukojević

Naslov predavanja: HELIKOIDNE POVRŠI KONSTANTNE SREDNjE KRIVINE
 
Apstrakt: Bavićemo se se helikoidnim površima konstantne srednje krivine. Helikoidne površi predstavljaju prirodno uopštenje rotacionih površi. Rotacione površi konstantne srednje krivine je potpuno opisao Deloni u 19. veku, dok je karakterizacija helikoidnih površi konstantne srednje krivine data tek u radu [1] korišćenjem rezultata dobijenih u [2]. Biće opisan istorijat problema, kao i izometričke deformacije Delonijevih površi kojima dobijamo helikoidne površi konstantne srednje krivine.
 
Literatura:
[1] Manfredo P. do Carmo, Marcos Dajczer, Helicoidal Surfaces with Constant Mean Curvature, Tohoku Math. J. 34 (1982), 425-435
[2] Edmond Bour, Memoire sur le deformation de surfaces, Journal de l`Ecole Polytechnique, XXXIX Cahier (1862), 1-148
[3] Eberhard Malkowsky, Vesna Veličković, Visualisation of isometric maps, Filomat Vol.17 (2003), 107-116
 
Napomena: Registracija za učešće je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Ukoliko ste već registrovani, predavanje možete pratiti na sledećem linku (nakon sto se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku, ali ne mogu postavljati pitanja (osim putem poruka) i ne ulaze u evidenciju prisustva:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1Nažalost nije moguće ostaviti komentar.

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti