Studentski seminar, 1. decembar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 1. decembra 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.
 
Predavač: Ognjen Petrov, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Naslov predavanja: UPOTREBA SOFTVERA SAGEMATH U ISTRAŽIVANjU, SA FOKUSOM NA ALGEBARSKU I TORUSNU TOPOLOGIJU

Apstrakt:
Matematičari tokom istraživanja često mogu naleteti na računski zahtevne delove, koji, osim toga što su naporni, povećavaju faktor ljudske greške i mogu utrošiti korisno vreme. Zbog toga je upotreba softvera tokom rada neretko neizbežna. Daćemo kratak uvod u to šta je SageMath, kako i zašto ga treba koristiti, kao i istaći koje su njegove prednosti naspram drugih vodećih globalnih softvera slične svrhe. Fokus ćemo prebaciti na algebarsku i torusnu topologiju, i bavićemo se računanjem homologije i kohomologije, kao ključnih pojmova algebarske topologije. Biće demonstrirano kako se uz pomoć softvera mogu računati navedene invarijante za određenu klasu prostora vezanih za simplicijalne komplekse, naime moment-ugao komplekse, korišćenjem Hošterove formule.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73Nažalost nije moguće ostaviti komentar.

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti