KGTA seminar, 30. novembar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 30. novembra 2023. godine, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa poečetkom u 12.15.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: KRATAK PREGLED TEHNIKA TOPOLOŠKE KOMBINATORIKE - II DEO
 
Apstrakt:
Ovde je reč je o topološkoj kombinatorici u kojoj se kombinacijom metoda algebarske (homotopske) topologije i kombinatornih tehnika dobijaju informacije o geometriji i topologiji (homotopski tipovi) raznih konfiguracionih prostora (npr. simplicijalnih i poliedralnih kompleksa). Akcent će biti na nekim tipičnim (elementarnim) primerima i konkretnim izračunavanjima, sa posebnim osvrtom na (kombinatornu) Morsovu teoriju i tehniku dijagrama prostora. Predavanje je namenjeno najširem krugu slušalaca, uključujući studente i matematičare drugih specijalnosti.

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/XZawgjASPavABY37A/2t2yGBvU01onPAP3aSUKiNFb2Skjk-3w5XJruW-yaZh

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sd3bebvvcBSNtN78BNažalost nije moguće ostaviti komentar.

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti