Odeljenje za matematiku, 27. oktobar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 27. oktobra 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Filip Marić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: ŽIRO-GRUPE I NjIHOVA ULOGA U FORMALIZACIJI HIPERBOLIČKE GEOMETRIJE
 
Apstrakt:
U sklopu predavanja biće ukratko predstavljena teorija žiro-grupa i žiro-vektorskih prostora koje je matematičar Abraham Ungarn predložio kao algebarsku osnovu za izučavanje Ajnšajnove teorije relativnosti, ali i izučavanje hiperboličke geometrije. Naime, uvođenje vektora u hiperboličku geometriju predstavlja problem, jer su uobičajene operacije sabiranja vektora u opštem slučaju neasocijativne i nekomutativne. Uvođenjem posebne operacije zvane žiracija, koja je inspirisana Tomasovom precesijom eksperimentalno otkrivenoj u fizici, rađa se struktura žirogrupa, a zatim i žirovektorskih prostora, koje predstavljaju uopštenja klasičnih algebarskih struktura i koje predstavljaju odličan algebarski okvir za formalizaciju hiperboličke geometrije u kom se većina formula sintaksički poklapa sa odgovarajućim formulama u Euklidskoj geometriji.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7NNažalost nije moguće ostaviti komentar.

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti