Odeljenje za mehaniku, 25. oktobar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 25. oktobra 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Srđan Vukmirović, Matematički fakultet u Beogradu

Naslov predavanja: LEVO INVARIJANTNE METRIKE NA KOTANGENTOM RASLOJENJU HAJZENBERGOVE GRUPE
 
Apstrakt: Hajzenbergova grupa $H_{2n+1}$ je jedna od najednostavnijih nilpotentnih Lijevih grupa. Njeno kontangentno raslojenje $T^*H_{2n+1}$ se na prirodan način može snabdeti strukturom Lijeve grupe. Prikazaćemo klasifikaciju neizometričnih levo-invarijantnih metrika na tom kotangetnom raslojenju. Dokazujemo i interesantnu činjenicu da je kompleksna struktura na njemu jedinstvena. Ovo nam omogućava da damo punu klasifikaciju pseudo-Kelerovih metrika na $T^*H_{2n+1}$.
 
Navedeni rezultati su dobijeni u saradnji sa Tijanom Šukilović.

Napomena:
Seminar je moguće pratiti i onlajn. Predavanja možete pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija ѕa učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8Nažalost nije moguće ostaviti komentar.

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti