Beogradska konferencija o bioinformatici (BelBi2023), 19-23. jun 2023. godine u Beogradu

Međunarodna konferencija iz bioinformatike, Belgrade Bioinformatics Conference - BELBI2023, biće održana u periodu 19-23. juna 2023. uz podršku više naučnoistraživačkih organizacija iz Beograda i programa COST (European Cooperation in Science and Technology).

Za četvrtu po redu međunarodnu konferenciju iz bioinformatike otvorene su prijave za registraciju od 13. maja 2023. godine.

Više informacija o konferenciji može se naći na strani https://belbi.bg.ac.rs/

Rok za prijavu apstrakata je produžen do 2. juna 2023.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.