CGTA seminar, 23. novembar 2010

Detaljnije: Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 23. novembra, od 18-20h na Matematičkom fakultetu, IV sprat, Bim sala.

Predavac: Gordana Stojanović
Naziv predavanja: Fibracije trodimenzione sfere velikim krugovima (II predavanje)

Sadržaj: Predavanje će biti posvećeno prikazu istoimenog rada H. Glucka i F. Warnera iz 1983. godine, u svetlu tekuće diskusije o kosim ulaganjima. Osnovni problem je klasifikacija svih fibracija $S^3$ velikim krugovima.
Klasičan primer je čuvena Hopfova fibracija, kao i čitava klasa fibracija koja se iz nje dobija dejstvom grupe ortogonalnih (i šire, invertibilnih linearnih) transformacija, koje takodje zovemo Hopfove (odnosno kose Hopfove) fibracije.
Pokazaćemo da je prostor svih Hopfovih fibracija  homeomorfan uniji dve disjunktne sfere, dok je prostor svih fibracija trodimenzione sfere (orijentisanim) velikim krugovima u jedan-jedan korespodenciji sa preslikavanjima iz $S^2$ u $S^2$ koja smanjuju rastojanje.

Napomena: Studentski seminar "Živa matematika" održaće se u sredu, 24. novembra, od 12-14h u sali za seminare Matematičkog instituta SANU(Knez Mihailova 36, III sprat)

Predavač: Đorđe Baralić

Naziv predavanja: Poliomino i homologija (II predavanje)Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)