Odeljenje za mehaniku, 29. maj 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u ponedeljak, 29. maja 2023. u prostorijama MI SANU u Nišu sa početkom u 12 časova.

Predavači: Predrag Đorđević, MI SANU

Naslov predavanja: UTICAJ ALIJEVOG EFEKTA NA LESLIE-GONjER PREDATOR-PLEN MODEL SA RASTUĆIM FUNKCIONALNIM ODGOVOROM
 
Apstrakt: Predavanje je posvećeno izučavanju dinamičkih osobina i bifurkacionoj analizi predator-plen modela sa funkcionalnim odgovorom predloženog od strane Kosnera, i sa Alijevim efektom u populaciji plena. Funkcionalni odgovor opisuje ponašanje predatora koji traži hranu u linearnoj formaciji i pri kontaktu sa plenom lovi okupljajući se oko stada ili jata plena. Cilj je da se prikaže uticaj kako slabog tako i jakog Alijevog efekta na dinamiku sistema. Matematička analiza se fokusira na stabilnost i koegzistenciju položaja ravnoteže i svih mogućih bifurkacija koje se mogu manifestovati u sistemu. Razmatra se i izumiranje obe populacije. Teorijski rezultati dobijeni bifurkacionom analizom će biti potvrđeni numeričkim simulacijama. Uočeno je postojanje bi-stabilnosti kao i tri-stabilnosti, tako da se posebna pažnja posvećuje oblastima atrakcije u svim slučajevima kada postoje višestruki atraktori.

Napomene:
Seminar je moguće pratiti i onlajn. Predavanja možete pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija ѕa učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8Nažalost nije moguće ostaviti komentar.