Seminar za veštačku inteligenciju, 17. maj 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 17. maja 2023, sa početkom u 20.15 časova.
 
Predavač: prof. Stevan Gostojić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 
Naslov predavanja: PRIHVATLjIVOST VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U DIGITALNOJ FORENZICI
 
Apstrakt: Veštačka inteligencija je postala ključna tehnologija, koja pronalazi sve više primena u društvu. Oblast u kojoj VI može da pokaže veliki potencijal je digitalna forenzika (tj. stručna disciplina čiji predmet su identifikacija, prikupljanje, čuvanje, pregledanje, analiza i prezentacija digitalnih dokaza korišćenjem naučno i pravno valjanih metoda i alata). Međutim, postoji više izazova u vezi sa primenom tehnika i alata VI u digitalnoj forenzici. Ova studija ima za cilj da analizira upotrebu tehnika i alata VI u oblasti digitalne forenzike i da pruži preporuke koje mogu da utiču na razvoj tehnika i alata VI i na donošenje propisa koji regulišu njihovu upotrebu, da bi se osigurala etička i efektivna upotreba VI.
 
Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojozNažalost nije moguće ostaviti komentar.