Sećanje na akademika Milosava Marjanovića

Akademik Milosav Marjanović preminuo je 9. maja 2023. godine.

Ceo svoj radni vek proveo je na Prirodno - matematičkom fakultetu u Beogradu na kom je diplomirao matematiku 1955. godine. Za redovnog profesora Prirodno - matematičkog fakulteta izabran je 1980. godine.

Predano je radio na unapređenju nastave matematike na Beogradskom univerzitetu, obnavljajući sadržajno i metodološki postojeće kurseve, ali i uvodeći nove, kao što su Algebarska topologija, Teorija kategorija, Teorija Morsa. Autor je brojnih univerzitetskih udžbenika, među kojima se izdvajaju: "Metrički prostori", "Stiltjesov i Lebegov integral" (Naučna knjiga, Beograd, 1968), "Matematička analiza" (Naučna knjiga, Beograd, 1983), "Topologija" (Matematički fakultet, Beograd, 1990), "Metodika matematike" (Učiteljski fakultet, Beograd 1996).

Dugo godina se bavio i pitanjima nastave matematike u osnovnim i srednjim školama, držeći veliki broj stručnih predavanja, pišući stručne članke i udžbenike za osnovnu i srednju školu.

Opširnija biografija akademika Milosava Marjanovića na linku.



Nažalost nije moguće ostaviti komentar.