Studentski seminar, 12. maj 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 12. maja 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: Uroš Maleš, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: KAKO RAZUMEVANjE PROBLEMA I MAŠINSKO UČENjE VODE KA BOLjIM REŠENjIMA: PRIMENA NA PROCENU TEŠKOĆE P||CMAX I PREDVIĐANJE TOKSIČNOSTI

Apstrakt: Mašinsko učenje (ML) se pojavilo kao popularna tehnika veštačke inteligencije (AI) u različitim naučnim oblastima. Međutim, ljudski faktor ostaje krucijalan u koordinaciji i optimizaciji ML modela. Istražuje se apriorno znanje koje se stiče sistematskom upotrebom logike i razumevanjem osnovnog problema. Predstavljamo dve različite studije slučaja koje ilustruju kako se ML i naše razumevanje problema dopunjuju, dovodeći do poboljšanih rešenja. U prvoj studiji slučaja pokušavali smo da razumemo poteškoće koje dva algoritma optimizacije imaju da reše P||Cmax varijantu problema raspoređivanja. Za prvi algoritam (ArcFlow) demonstrirali smo kako vrlo jednostavna zapažanja, u vezi sa našim problemom, dovode do preciznijeg ML modela. Što se tiče drugog algoritma (GIST), ubacili smo naše apriorno znanje kroz dodatnu karakteristiku dobijenu sofisticiranijom pretragom. Ovo je ponovo rezultovalo većom prediktivnom moći modela. Druga studija slučaja se fokusirala na predviđanje toksičnosti koristeći skup podataka „Ames“. Sproveli smo rigorozan proces odabira karakteristika nakon što je dodato domensko, tj. apriorno znanje. To je rezultovalo ML modelom sa znatno manje karakteristika nego u najsavremenijim istraživačkim studijama, kog takođe karakteriše i visoka preciznost. Smanjen broj korišćenih karakteristika u rezultujućem modelu može pružiti dragocene uvide i voditi domenske stručnjake u istraživanju relevantnih faktora za predviđanje toksičnosti.

Prva studija slučaja je zajednički rad Tatjane Jakšić-Kruger, Tatjane Davidović, Dušana Ramljaka, Dragutina Ostojića i Abhaia Haridasa. Saradnici u drugoj studiji slučaja su Dušan Ramljak, Branislav Stanković i Ranojoi Deb.

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73Nažalost nije moguće ostaviti komentar.