Seminar Geometrija i primene, 20. april 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 20. aprila 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15.

Predavač: Miloš Đorić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: BLIZU KELEROVA STRUKTURA NA KOMPLEKSNOM PROJEKTIVNOM PROSTORU CP^3
 
Apstrakt: Na predavanju će biti uvedena blizu Kelerova struktura na kompleksnom projektivnom prostoru CP^3, kao prostoru tvistora nad sferom S^4. Takođe, pomoću Hopfovog raslojenja sa sfere S^7 na CP^3, biće data veza izmedju Kelerove i blizu Kelerove strukture na CP^3, u vidu formula za odgovarajuću skoro kompleksnu i skoro produkt  strukturu, Rimanovu metriku, Levi-Čivita koneksiju, kao i za Rimanov tenzor krivine.
 
Napomene:
Seminar je moguće pratiti i onlajn. Registracija za učešće na seminaru: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Ukoliko ste već registrovani, predavanje možete pratiti na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1Nažalost nije moguće ostaviti komentar.