Seminar za teoriju relativnosti i kosmološke modele, 19. april 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 19. aprila 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 11 časova.

Predavač: Miodrag Mateljević, akademik

Naslov predavanja: MATEMATIKA I STVARNOST
 
Apstrakt:
U tekstu [3] u pripremi autor razmatra odnos matematike i fizičke realnosti i dotiče fudamentalna pitanja: u vezi sa temeljima i dometima nauke i matematike, kako priroda funkcioniše i šta je smisao našeg postojanja? Mada se smatra da je matematika najpreciznija nauka, matematičke teorije ne mogu da dokažu da su neprotivurečne. O autorovim pogledima na matematiku videti [1,2]. U [2] prvo je dat kratak istorijski pregled ideja i pojmova sa motivacijama iz realnog sveta. Navedene su izjave poznatih ličnosti o matematici i razmatrani pojmovi: granična vrednost, izvod, ekstremne vrednosti, stacionarne tačke, doprinos razvoju funkcionalnog razmišljanja u vezi sa konveksnosti i jednodimenzionalnim kretanjem i inercijski sistemi (jedan zadatak sa PISA testa u vezi sa pojmom konveksnosti), primene metoda vizualizacije  na neke matematičke probleme. Modifikovan je Arhimedov pristup  za izračunavanje površine koju ograničava parabola.U Sekciji 2 [2]  dat je  dokaz poznate nejednakosti Mihaila Petrovića  o konveksnim funkcijama primenom metoda vizualizacije.


[1] Miodrag Mateljević , Hyperbolička  geometrija and Schwarz lemma, The seventh Symposium “Mathematics and Applications“ November 4, 2016.
[2] M. Mateljević, Neki aspekti teorije potencijala, vizualizacija, varijacioni račun i primene, Akademske besede knj. 2, 2019, redovinih članova SANU koji su izabrani 8. novembra 2018 god. U izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti, 73-110, ISSN 2466-5134
[3] M. Mateljević, Matematika i stvarnost (skica, tekst u pripremi)


Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/yujMwF3JyYqzw6Jth/2m0heDiyDRqBDFTDIItulzyPrdbs5PT8mt_WmgRpRgr

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CyzPn2zriMsWWNziiNažalost nije moguće ostaviti komentar.