Odeljenje za matematiku, 7. april 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 7. aprila 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Maja Roslavcev, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: O GREBNEROVIM BAZAMA U SLUČAJU PRSTENA POLINOMA NAD NENETERINIM PRSTENIMA
 
Apstrakt:
Grebnerove baze predstavljaju važan pojam u izučavanju prstena polinoma nad komutativnim prstenima. Odnosi se na skup generatora datog ideala na osnovu koga se lako može odgovoriti na pitanje da li je neki polinom element ideala ili ne. Sem u komutativnoj algebri, ova teorija ima značajne primene i u drugim oblastima matematike i u računarstvu. U ovom predavanju će poseban naglasak biti na teoriji Grebnerovih baza za ideale u prstenima polinoma gde koeficijente čine neki od neneterinih prstena.

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7NNažalost nije moguće ostaviti komentar.