Pristupno predavanje za izbor docenta za užu naučnu oblast Algebra i matematička logika

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta  za užu naučnu oblast: Algebra i matematička logika

Na konkurs se prijavio  1 kandidat.
Kandidat: dr Dragan Đokić

Naslov predavanja: „Gausov zakon kvadratnog reciprociteta”

Datum, vreme i mesto održavanja:  07.04.2023. godine  
u 12:15 časova, učionica 706.

Članovi komisije:

    1. dr Zoran Petrović, red. prof.    
    2. dr Goran Đanković, vanr. prof.
    3. dr Dragan Stankov, vanr. prof. (Rudarsko-geološki fakultet)

Datum objavljivanja: 28.03.2023. godineNažalost nije moguće ostaviti komentar.