Seminar Geometrija i primene, 30. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 30. marta 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15.

Predavač: Vladica Andrejić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: PRINCIP PROPORCIONALNOSTI I OSERMANOVA HIPOTEZA

Apstrakt:
Govorićemo o Principu proporcionalnosti kao prirodnom pojačanju Principa dualnosti za Osermanove mnogostrukosti, a zatim videti kako se to može povezati sa preostalim nerešenim slučajevima Osermanove hipoteze, a vezano za rezultate Nikolajevskog.
 
Napomena:
Seminar je moguće pratiti i onlajn. Registracija za učešće na seminaru: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Ukoliko ste već registrovani, predavanje možete pratiti na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1
 
Aktivnosti na seminarima: Odeljenje za matematiku, 31. mart 2023.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 31. marta 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Šejla Dautović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: LOGIČKO MODELOVANjE BAJESIJANSKE TEORIJE POTVRĐIVANjA
 
Apstrakt:
U bajesijanskoj teoriji razlikuju se kvalitativni i kvantitativni pojam potvrđivanja. Prema prvom od ova dva pojma, događaj B verovatnosno potvrđuje drugi događaj A ako je uslovna verovatnoća događaja A (sa uslovom B) veća od  bezuslovne verovatnoće. Sa druge strane, kvantitativni pristup izučava u kom stepenu B potvrđuje A. Na predavanju će biti predstavljena jedna verovatnosna logika sa operatorima potvrđivanja koja formalizuje kvantitativni pristup. Opisaćemo njenu sintaksu i semantiku, a zatim ćemo formulisati osnovna tvrđenja koja važe za ovu logiku. Na kraju ćemo predstaviti i rezultate odlučivosti.

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7NNažalost nije moguće ostaviti komentar.