Seminar za veštačku inteligenciju, 29. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 29. marta 2023, sa početkom u 19 časova.
 
Predavač: Ranka Stanković, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzizet u Beogradu
 
Naslov predavanja: ISTRAŽIVANjA DRUŠTVA ZA JEZIČKE RESURSE I TEHNOLOGIJE JeRTeh

 
Apstrakt: Društvo za jezičke resurse i tehnologije JeRTeh okuplja istraživače različitih profila: matematičare, informatičare, lingviste, leksikografe, terminologe i druge koji su zainteresovani za razvoj i primenu jezičkih tehnologija na naučnom, stručnom i praktičnom nivou. Među resursima koje Društvo razvija i održava se izdvajaju: jednojezični i višejezični korpusi, elektronski rečnici, terminološke baze. Razvijen je određeni broj aplikacija: za pretraživanje kolekcije paralelnih tekstova, za upravljanje leksičkom bazom, za razvoj terminoloških resursa, za ekstrakciju terminologije, potom skup veb servisa za proširenje upita za različite namene, servisi za anotaciju tekstova imenovanim entitetima. Razvijeni su različiti anotirani skupovi podataka: za obeležavanje vrstom reči, lematizaciju, za obeležavanje imenovanih entiteta. Osim najznačajnih rezultata članova Društva, u sklopu predavanja biće dat kratak prikaz trenutno aktuelnih istraživanja vezanih za vektorske reprezentacije reči, publikovani GPT model i prateće servise za srpski, kao razvoj RDF resursa (NIF, lemon) i spregu tehnika semantačkog veba.
 
Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojozNažalost nije moguće ostaviti komentar.