Seminar Geometrija i primene, 23. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 23. marta 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15 časova.

Predavač: Katarina Lukić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: O EGZISTENCIJI TENZORA  KRIVINE ZA DATE JAKOBIJEVE  OPERATORE
 
Apstrakt: Poznato je da Jakobijevi operatori u potpunosti određuju tenzor krivine. Prirodno se postavlja pitanje da li postoji tenzor krivine za date Jakobijeve operatore, koje je razmatrano i rešeno u teoremi koja će biti dokazana na predavanju. Teorema glasi: Neka $\mathcal{K}_X$ za sve neizotropne $X \in \mathcal{V}$ čine kompatibilnu familiju samoadjungovanih endomorfizama na (moguće nedefinitnom) prostoru sa skalarnim proizvodom $\mathcal{V}$ koja zadovoljava $\mathcal{K}_X X=0$. Tada postoji jedinstven algebarski tenzor krivine na $\mathcal{V}$ čiji su $\mathcal{K}_X$ Jakobijevi operatori.
 
Napomene:
Seminar je moguće pratiti i onlajn. Registracija za učešće na seminaru: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Ukoliko ste već registrovani, predavanje možete pratiti na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1Nažalost nije moguće ostaviti komentar.