Otvoren poziv za prijavljivanje za mobilnosti nastavnika i studenata u okviru Ključne akcije 131 Erazmus+ programa i mobilnosti u okviru Circle U. alijanse

Na onlajn platformi Univerziteta u Beogradu MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/) otvoreni su pozivi za prijavu za individualne mobilnosti u okviru Ključne akcije 131 Erazmus+ programa (mobilnost u zemljama EU i Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Severnoj Makedoniji i Turskoj). U okviru trenutno otvorenih poziva (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls) i raspoloživih sredstava za svaku od članica, studenti i zaposleni UB mogu da konkurišu za realizaciju sledećih tipova mobilnosti: mobilnost studenata svih nivoa studija, trening mobilnost studenata svih nivoa studija (studentske prakse), mobilnost nastavnika i mobilnost nenastavnog osoblja.
 
Zbog postojanja ograničenja budžeta za svaku od članica UB, pravila i rokova za trošenje sredstava na mobilnosti iz budžeta predviđenog  za ugovore iz 2021. i 2022. godine, molimo zainteresovane zaposlene i studente da pre podnošenja prijave kontaktiraju koordinatorke za međunarodnu saradnju fakulteta, prof. Draganu Ilić (dragana.ilic[at]matf.bg.ac.rs) i prof. Zoricu Stanimirović (zorica.stanimirovic[at]matf.bg.ac.rs)
 
Dodatno, studenti i zaposleni se mogu prijaviti za realizaciju mobilnostu u okviru saradnje sa partnerskim univerzitetima u okviru Circle U. univerzitetske alijanse  (konkretno Orhus univerzitet).  Ove mobilnosti se takođe realizuju u okviru programa Erazmus+, a za njih postoje posebno opredeljena sredstva u okviru budžeta. Rok za prijavu je 17. mart 2023. godine u 14:00 časova, ali za neke od partnera rokovi mogu biti kraći.
 
Pregled mobilnosti za koje su otvoreni pozivi za prijavu možete pronaći na sledećem linku: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls.
 
Lista otvorenih poziva nije konačna, jer je objavljivanje poziva za prijavu za mobilnost uslovljeno potpisivanjem Inter-institucionalnog sporazuma sa inostranim partnerima. Shodno tome, lista partnera će biti redovno ažurirana, a samim tim i pozivi za prijavu za mobilnost u narednim rokovima.
 
Uputstvo za prijavu i spisak neophodne dokumentacije su dostupni na sledećem linku:
https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/application-procedure-and-documentsNažalost nije moguće ostaviti komentar.