Konkurs za dodelu 'Nagrade Veselina Lučića' za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika na UB za 2022. godinu

Raspisan je Konkurs za dodelu „Nagrade Veselina Lučića“ za najbolje naučno, odnosno stručno, ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu, objavljeno tokom 2022. godine.
 
Kandidati na Konkurs mogu prijaviti monografiju, poglavlje u monografiji ili naučni rad. Navedena ostvarenja moraju biti štampana kod eminentnog domaćeg ili stranog izdavača (poželjno je priložiti recenzije). Neće biti uzeti u razmatranje zbornici radova sa naučnih skupova, kao ni udžbenička literatura.
 
Rok za podnošenje prijava je od 1. marta do 28. aprila 2023. godine.
 
Tekst konkursa
 
Obrazac za prijavuNažalost nije moguće ostaviti komentar.