Rok za prijavu, predaju i odbranu master teme u školskoj 2022/2023. godini

1. Rok za prijavu master teme 1.6.2023.

2. Rok za predaju KONAČNE verzije master rada 31.8.2023.

3. Rok za odbranu master rada 30.9.2023.    


Više informacija na https://teze.matf.bg.ac.rs/master/Nažalost nije moguće ostaviti komentar.