Studentski seminar, 17. februar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 17. februara 2023, sa početkom u 10 časova.

Predavač: Igor Medvedev, Trinity College, Cambridge

Naslov predavanja: DA LI DETERMINIZAM VAŽI U KLASIČNOJ FIZICI?

Apstrakt:
Još u srednjoj školi smo učili da determinizam propada u kvantnoj mehanici. Nasuprot tome, u klasičnoj fizici (bez kvantnih efekata) sa potpunim znanjem početnih uslova, navodno, možemo da predvidimo kako će se sistem ponašati u budućnosti - drugim rečima, determiniziam važi. Matematički, determinizam se ispoljava u obliku teorema o postojanju i jedinstvenosti rešenja diferencijalnih jednačina. U ovom predavanju, prezentovaću jedan primer diferencijalne jednačine u kome determinizam u klasičnoj fizici može da propadne. Ovaj primer dolazi iz opšte teorije relativnosti i usko je vezan sa pretpostavkom o strogoj kozmičkoj cenzuri
(Strong Cosmic Censorship Conjecture).


Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Link za registraciju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73Nažalost nije moguće ostaviti komentar.