Odbrana teme doktorske disertacije Mateje Kneževića

Odbrana teme doktorske disertacije Mateje Kneževića: „Kompletna aksiomatizacija intuicionističkih verovatnosnih  logika“, održaće se 14.02. 2023. u 12 časova u zbornici.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.