Studentski seminar, 3. februar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn i uživo u petak, 3. februara 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU, sa početkom u 12 časova.

Predavač: Anastazia Žunić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PRIMENA DUBOKOG UČENjA NA ANALIZU SENTIMENTA

Apstrakt:
Sa porastom količine tekstualnih podataka na internetu, prevashodno podataka koji su generisani od strane korisnika, pojavili su se različiti problemi. Procesiranje prirodnog jezika (engl. natural language processing) je oblast koja se pojavila kao rešenje za date probleme, naime to je oblast koja spaja lingvistiku i veštačku inteligenciju. Analiza sentimenta (engl. sentiment analysis) je oblast koja automatski klasifikuje sentiment i/ili emociju ispoljenu u pisanom tekstu, gde sentiment predstavlja subjektivni deo teksta ili mišljenje. Jedan od domena gde se primenjuje analiza sentimenta je domen zdravlja i blagostanja, gde se analiza sentimenta primenjuje na narative koji su generisani od strane pacijenata kako bi se analizirao i evaluirao njihov napredak, kao i ishod terapije koju pacijent koristi. U ovom predavanju biće dat uvod u procesiranje prirodnog jezika, a potom će biti predstavljene neke od metoda dubokog učenja na analizu sentimenta u domenu zdravlja i blagostanja.

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Link za registraciju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73Nažalost nije moguće ostaviti komentar.

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti