Seminar za analizu i primene, 1. decembar 2022.

Sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 1. decembra 2022, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 16 časova. Seminar je moguće pratiti i na daljinu preko MiTeam platforme.

Predavač: Dragomir Šarić, The Graduate Center and Queens College, City University of New York

Naslov predavanja: FENČEL-NILSENOVI PARAMETRI I RIMANOVE POVRŠI KLASE $0_G$”

Apstrakt: Otvaramo rad Seminara iz analize i njenih primena predavanjem Dragomira Šarića, iz oblasti Rimanovih površi i Tejčmilerovih prostora. Na seminaru će biti obrađivane raznorodne teme iz kompleksne i harmonijske analize, kvazikonformnih preslikavanja, diferencijalnih jednačina, stohastičke analize, teorije operatora, funkcionalne i matrične analize i srodnih oblasti.


Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/LKGS835QQhi4x5uGw

Ukoliko ste već registrovani, predavanja možete pratiti na sledećem linku (nakon sto se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5dTX9wSbARfwfpNY5

Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/dpesCPawfHWm6LN3L/4omy3gZWp8F_Q4RjQSiJO9g-PWGPlbZs_TYO3M6m00KNažalost nije moguće ostaviti komentar.