Studentski seminar, 25. novembar 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 25. novembra 2022, sa početkom u 12 časova.

Predavač: Predrag Đorđević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: NUMERIČKA APROKSIMACIJA PREDATOR-PLEN MODELA POMOĆU NESTANDARDNIH KONAČNO DIFERENCNIH ŠEMA

Apstrakt:
Prezentacija je fokusirana na konstrukciju novih nestandardnih šema konačnih razlika za aproksimaciju skupa pozitivnih rešenja za predator–plen modele. Aproksimacija diskretnog izvoda i nelokalne aproksimacije nelinearnih članova su implementirane tako da se na lak način mogu dobiti različite šeme. Ustanovljavamo da su predložene nestandardne metode elementarno stabilne i da zadovoljavaju uslov pozitivnosti. Predložene šeme su primenjene na predator-plen sisteme sa Beddington-DeAngelis i Nicholson-Bailey funkcionalnim odgovorom. U poslednjem delu su date numeričke simulacije koje prikazuju efikasnost šema.

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Link za registraciju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73Nažalost nije moguće ostaviti komentar.