Seminar za za teoriju relativnosti i kosmološke modele, 14. septembar 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 14. septembra 2022, sa početkom u u 10.30 časova.

Predavač: dr Katarina Miljković, Associate Professor, Space Science and Technology Centre, Curtin University

Naslov predavanja: UDARI U SUNČEVOM SISTEMU, FORMIRANjE KRATERA I UTICAJ NA PLANETARNU EVOLUCIJU

Apstrakt:
Udarni krateri nastaju sudaranjem meteoroida, asteroida i kometa sa većim telima Sunčevog sistema, kao što su planete. Krateri su jedan od najčešćih geoloških procesa na planetarnim telima. Meteoroidni udari su odigrali važnu ulogu u ranom formiranju planeta u Sunčevom sistemu. Udarni krateri su očuvani na većini čvrstih planetarnih tela, osim na Zemlji. Studije velikih udara su način da se sazna više o evoluciji ranog Sunčevog sistama i strukturi zemljanih planeta. Ovaj seminar uključuje uvod u fiziku udara i kako udari mogu da se koriste za istraživanje rane evolucije planetarnih tela. Metodologija uključuje numeričku teoriju udara (shock physics) i mehaniku formiranja kratera. Numerički rezultati su upoređeni sa planetarnim posmatranjima i podacima sakupljenih pomoću svemirskih letelica Nasa Insajt (NASA InSight) i Nasa Greil (NASA GRAIL).

Napomena: Sastanak Seminara se može pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/SgR4tMzurhBNTNz4v

Za aktivno učešće neophodna je registracija preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CyzPn2zriMsWWNziiNažalost nije moguće ostaviti komentar.