Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 5. jul 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 5. jula 2022, u sali 301f sa početkom u 14.15 časova.

Predavač: Raka Jovanović, Qatar Environment and Energy Research Institute

Naslov predavanja: NEKOLIKO OPTIMIZACIONIH PROBLEMA VEZANIH ZA UPOTREBU ELEKTRIČNIH VOZILA

Apstrakt:
Fokus ovog predavanja je na upotrebi električnih vozila, preciznije na optimizacione probleme vezane za punjenje njihovih baterija. U poslednjoj dekadi ekspanzija električnih vozila je u izuzetnom porastu. Naporedo sa ovim procesom se dešava i porast generisanja električne energije iz obnovljivih izvora. Upotreba električne energije iz izvora ovog tipa često rezultuje u nizu komplikacija za elektrodistributivne sisteme. U ovom predavanju će biti ilustrovano kako pametno punjenje električnih vozila može olakšati integraciju električne energije iz ovih izvora. Biće prikazano nekoliko matematičkih modela iz ove problematike i odgovarajuće optimizacione metode koje su korišćene za maksimizaciju performansi elektrodistributivnih sistema.

Napomena: Sastanak Seminara se može pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So
ukoliko predavač da svoju saglasnost.

Za aktivno učešće neophodna je registracija preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/xzGqvSp7aWbg8WpYXNažalost nije moguće ostaviti komentar.