Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 13. maj 2010.

Detaljnije:
Naredni sastanak Seminara Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama održaće se u četvrtak, 13.5. 2010. u 17:15 časova u sali 301f Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35

Predavač: Veljko A. Vujičić.

Naziv predavanja: O AKSIOMAMA AFINE GEOMETRIJE I TENZORSKOM INTEGRALENjU

Apstrakt: Poimanje naslovnih reči. Aksiomi kao temelj, pa i granice te teorije. O nesaglasju "TRI" ili "ČETIRI" aksiome. Održivost tog aksiomatskog sistema? "Osnovni pojmovi tačka i vektor", a o pojmu, vektora više nego mnogo, prisutna je velika nesaglasnost. Skalarni proizvod vektora prevodi vektorske (linearne) "prostore" u nelinearne algebarske i analitičke sisteme. Linearne transformacije i tenzorsko integralenje. Standardni integralni račun razara  prirodu tenzorskih objekata. O identifikaciji geometrije i kinematike.

Na kraju; nekoliko rečenica o Južnoslovenskoj akademiji nelinearnih nauka, koja je registrovana kao Odeljenje medjuregionalne ANN.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)