Seminar za primenjenu matematiku, 4. maj 2010.

Detaljnije:

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 04.05.2010. u 14:15, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Aleksandar Milić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

Naziv predavanja: PRIMENA FUZZY LOGIKE U IZBORU STRATEGIJE ZA PLASIRANjE NOVOG PROIZVODA NA TRŽIŠTE

Sadržaj: U ovom saopštenju se opisuje jedan mogući pristup za primenu  fuzzy logike u izboru strategije za plasiranje novog proizvoda na tržište i izradi dela biznis plana koji se odnosi na taj proizvod. Model za izradu dela biznis plana se zasniva na obradi korisnički definisanih parametara koji se odnose na karakteristike ponude, tražnje i proizvoda.
Model je implementiran korišćenjem programskog paketa MATLAB i Fuzzy Toolbox-a. Na osnovu rezultata modela se generiše deo biznis plana a zatim izbor najbolje strategije.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)